Balustrade

Balustrade

Balustrada este un ansamblu de elemente, având un parapet în partea superioară, care, la rândul său, se sprijină pe elemente verticale de susținere, cum ar fi stâlpi, coloane sau colonete, care indiferent de proveniență și denominare arhitecturală, poartă numele comun de balustru.
Balustrada este partea superioară, continuă sau întreruptă, rectilinie sau curbilinie, realizată din lemn, metal sau alte materiale dure, a unei scări, platforme sau unei căi de acces , adăugată uneia sau ambelor parți laterale ale acestora. De asemenea, poate fi un perete, un gard scund sau o structură suplimentară de protecție care mărginește un element mai complex al construcției așa cum ar fi, de pildă, un balcon.
Cele mai timpurii exemple de balustrade, pe care le cunoaștem azi, datează din vremea asirienilor, fiind prezentate pe basoreliefurile ce împodobeau palatele acestora. Balustradele nu erau cunoscute în Grecia și Roma antică, ele apar de abia la sfârșitul secolului al XV-lea, prima dată în Italia, ca elemente arhitecturale distincte ale balcoanelor palatelor(palazzo, în italiană) construite în Veneția și Verona.
În Republica Moldova, cele mai solicitate balustrade sunt cele din sticlă, inox și lemn natural. Ideile/dorințele dvs și experiența noastră îți pot construi în casă sau în curte cea mai elegantă, modernă și comodă balustradă.
Deci dacă vrei în casa ta să readuci aerul vechi dar actual și modern, balustradele sunt opțiunea forte.