Poligrafia

Poligrafia este o ramură a industriei care se ocupă cu difuzarea producţiei editoriale, mai concret a presei ziaristice, de afaceri, cărţi şi reviste, etichete şi a produselor pentru ambalare. 

Producţia poligrafică (tipografică) este unul din cele mai rezultative şi accesibile tipuri de publicitate şi care se caracterizează printr-un preţ relativ mic. Clienţii Dumneavoastră vor să aibă în posesia lor foi volante, buclete, cataloage cu descrierea serviciilor prestate şi a producţiei confecţionate. Avantajele poligrafiei sunt: preţul relativ mic şi rapiditatea de realizare a publicităţii; majoritatea suporturilor publicitare (cum ar fi spre ex. calendarele de perete) asigură un contact vizual de lungă durată cu destinatarul, precum şi lipsa de pe suportul publicitar a informaţiilor despre firmele concurente etc. 

Atunci cînd luăm cina într-un restaurant, ne coafăm la salonul de coafură, ne aflăm într-o instituţie medicală sau pur şi simplu pe stradă, aşteptăm pe cineva, deseori ni se propun diferite produse poligrafice, cataloage, reviste, buclete, foi volante. Este plăcut să ţii în mînă asemenea publicaţii, să priveşti imaginile, pozele şi să le studiezi. În asemenea publicaţii de obicei sunt diferite informaţii– toate acestea ne ajută să ne distragem de la activităţile de zi cu zi, să scurtăm timpul în aşteptarea prînzului sau a cinei în restaurant, salon, la spălătoriile auto, şi în genere oriunde. 

Cîndva cu ceva timp în urmă cartea de vizită era o parte componentă inseparabilă a bunelor maniere: persoana îşi lăsa cartea de vizită atunci cînd stăpînii lipseau de acasă. Actualmente cartea de vizită îndeplineşte mai mult o funcţie publicitară, s-a schimbat de asemenea şi aspectul ei exterior: au dispărut desenele complicate, monogramele, principala cerinţă a devenit caracterul informativ maxim şi expresivitatea. Business-ul nu este posibil fără poligrafia de calitate. Cartea de vizită este reprezentantul Dumneavoastră, pe care o oferiţi la primul contact cu potenţialii clienţi. Printre cartelele dreptunghiulare din carton care se asemănă între ele cartea Dumneavoastră de vizită poate fi observată imediat şi apreciată doar cu condiţia ca design-ul şi calitatea acesteia să fie net superioare.  

Tipografia «Somersbi» înseamnă un studio de design, tipar offset, imprimare digitală şi imprimare format mare, prestare de servicii tipografiilor şi agenţiilor de publicitate. Posibilităţi largi, calitate superioară şi operativitate – iată avantajele care permit atragerea unor noi Clienţi, dezvoltarea unor raporturi stabile de lungă durată cu partenerii fideli. În oficiul companiei noastre, comod amplasat, noi vom fi întotdeauna bucuroşi să primim prieteni vechi, dar şi clienţi noi!

Producţia poligrafică este unul din cele mai eficiente şi accesibile tipuri de publicitate care se caracterizează printr-un preţ relativ mic. Clienţii Dumneavoastră vor să aibă în posesia lor foi volante, buclete, cataloage cu descrierea serviciilor prestate şi a producţiei confecţionate.  

 Noi în termeni de timp restrînşi realizăm tipărirea de buclete, foi volante, pancarte, afişe, cataloage şi a altor tipuri deproduse poligrafice de publicitate sau pentru oficii. De asemenea nu ne va fi greu să   elaborăm şi să confecţionăm etichete din hîrtie şi etichete adezive, calendare, plicuri şi alte materiale POS, inclusiv voblere, postere şi mobile.Tipografia noastră este utilată cu utilaj modern produs de producători cunoscuţi mitnerelor  şi  ativ aleniei  aniei iei.ăr litativ. cu renume mondial din Japonia şi Germania, iar toţi specialiştii noştri au o înaltă calificare şi o experienţă mare de muncă, ceea ce ne permite întotdeauna să realizăm calitativ şi în timp util orice tip de producţie tipografică. 

O atenţie deosebită noi acordăm calităţii lucrărilor efectuate, care pe parcursul întregii perioade de existenţă a companiei noastre au fost apreciate la nivel înalt de numeroşii noştri clienţi. La realizarea producţiei noastre  utilizăm numai materiale de calitate superioară şi tehnologii moderne. Tipărirea bucletelor şi a foilor volante noi o realizăm pe hîrtie cretată de import, pentru cărţi de vizită folosim carton de design special.  

Iar pentru realizarea producţiei publicitare, utilizată în afara încăperilor, noi Vă putem propune imprimarea pe peliculă adezivă impermeabilă, care nu depinde de timpul de afară şi de anotimp, buclete, foi volante, etichete şi alte produse poligrafice.
În afară de tipărirea pe bază de machete gata confecţionate (se acceptă tipurile cele mai răspîndite de formate de machete), tipografia noastră de asemenea propune servicii de design în elaborarea bucletelor, foilor volante şi a altor tipuri de produse poligrafice. Dar dacă Dumneavoastră aţi decis să faceţi singuri macheta, pe site-ul nostru veţi putea găsi tabele pentru calendare, profiluri de separare a culorilor din RGB în CMYK şi diferite tipuri de ştampile antet care vor simplifica semnificativ munca Dumneavoastră.