Studio de design

Design-ul — este activitatea creativă care are ca scop determinarea calităţilor formale ale produselor industriale. Aceste calităţi includ şi caracteristicile exterioare ale produsului, în special raporturile structurale şi funcţionale care fac ca produsul să fie un tot întreg atît din punctul de vedere al consumatorului, cît şi din punctul de vedere al producătorului. Designul are tendinţa de a pătrunde în toate aspectele mediului care îl înconjoară pe om şi care este condiţionat de producţia industrială.  
 
Studioul nostru de design tratează în mod deschis aplicarea în practică a ideilor în astfel de domenii cum sunt publicitatea exterioară, poligrafia, ilustraţiile. În procesul de pregătire a proiectelor de design noi ne străduim să luăm în consideraţie particularităţile de stil ale stilului corporativ al Clientului (dacă există aşa ceva), precum şi să luăm în consideraţie mediul în care urmează să fie amplasată viitoare construcţie. Politica de poziţionare a Clientului pe piaţa de mărfuri/servicii poate fi exprimată prin mijloace artistice în mod evident şi chiar să conţină elemente de epatare. Cu toate acestea noi întotdeauna ne străduim să facem legătură între elaborarea ideii şi funcţiile de „promovare” concrete ale publicităţii de exterior fără a examina variantele incorecte din punct de vedere stilistic.  
 
În ceea ce priveşte elaborarea ideilor creative în domeniul publicităţii, specialiştii noştri examinează şi analizează în cele mai mici detalii toate fazele de implementare a ideii în „lumea reală”. Pentru aceasta avem la dispoziţia noastră o multitudine de modalităţi preluate din teoria academică a picturii, precum şi din alte şcoli artistice. 
 
Actualmente anume design-ul publicitar reprezintă unitatea integrantă şi formatoare a culturii vizuale. Tehnologiile noi şi vastul patrimoniu artistic servesc ca sursă de inspiraţie pentru designeri în procesul de implementare, şi de ce să nu zicem, a ideilor geniale.